مریم السادات آروین

تاریخ و محل شهادت:

وی وکیل رسمی دادگستری سیرجان و عضو کانون وکلای این شهر بود

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید