ابراهیم میرزایی

تاریخ و محل شهادت:

۴۲ساله

شهادت بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید