حسین سالاری مقدم

تاریخ و محل شهادت:

۳۷ساله(متولد۱۳۶۴) متاهل و پدر دو فرزند

شهادت بر اثر اصابت گلوله جنگی و ساچمه‌ای

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید