مجید طوس‌پرور

تاریخ و محل شهادت:

شهادت زیر شکنجه دژخیمان خامنه‌ای

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید