دکتر مریم قربانی‌پور

تاریخ و محل شهادت:

شهادت بر اثر ضربات باتوم به سرش

وی دانشجوی دکترای دانشگاه تهران بود

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید