محمد ریگی

تاریخ و محل شهادت:

محمد ۲۹ساله، فرزند غفور، در جمعه خونین ۸مهر از ناحیه شکم، سینه، کلیه و کبد مورد اصابت گلوله مزدوران خامنه‌ای قرار گرفت و پس از ۹۷روز که در کما بسر برد، به‌شهادت رسید.

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید