بهار خورشیدی

تاریخ و محل شهادت:

مزدوران رژیم بهار ۲۳ساله را حین نصب تراکتهای انقلابی تعقیب کرده و سپس به خانه آنها حمله کرده و وی را از پنجره به پایین پرت می‌کنند که باعث شهادت وی می‌شود.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید