سیامک بابا

تاریخ و محل شهادت:

سیامک بابا 37ساله در تظاهرات چهلم حدیث نجفی در گوهردشت دستگیر و به زندان مرکزی کرج منتقل شد.

26آذر مزدوران رژیم به زندانی‌هایی که به اعدام چهار نفر از همبندانشان معترض بودند با باتوم و گلوله حمله کردند که طی آن تعدادی از زندانیان به شهادت رسیدند که یکی از آنان سیامک بود.

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید