علی آبیار

تاریخ و محل شهادت:

🍁 شهید راه آزادی علی آبیار ۱۷ساله در جریان قیام سراسری در تکاب بر اثر شلیک مأموران سرکوبگر خامنه‌ای به‌شهادت رسید.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید