مهدی صالحی پور

تاریخ و محل شهادت:

🔻 ۴۰روز از شهادت شهید قیام حدیث نجفی در کرج گذشته‌بود. مردم برای برگزاری مراسم چهلم به‌سمت بهشت سکینه روانه‌ بودند. مهندس مهدی صالحی‌پور هم برای شرکت در مراسم با ماشین شخصی‌اش به‌راه افتاده بود. روز ۱۲آبان بود.
🔻 دختر جوانی را دید که با گلوله مزدوران حکومتی زخمی شده ‌‌بود. او که خود پدر یک دختر جوان بود، حس پدریش او را به‌سمت دختر زخمی کشاند تا نجاتش بدهد اما آدم‌کشان حکومتی از پشت سر به او ۷گلوله شلیک کردند و پیکر خونین و نیمه‌جانش را دزدیده با خود بردند. آنها موبایل و خودرویش را هم مصادره کردند.
🔻 حکومت ضدمردمی برای تحویل پیکرش ۲۵۰میلیون تومان پول گرفت و خانواده‌اش را مجبور کرد که سکوت کنند. خانواده‌اش وقتی پیکر مهدی را تحویل گرفتند متوجه شدند که علاوه بر آثار گلوله‌ها بر بدنش، پایش را هم شکسته‌اند.
🔻 پیکر مهدی روز ۱۷آبان ۱۴۰۱ در آرامستان بهشت زهرا تهران، قطعه ۳۲۷، ردیف ۷۳، شماره ۷۴ در میان تدابیر شدید امنیتی و در حلقه مزدوران حکومتی به خاک سپرده شد. 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید