محمد صادق آرامش (براهویی)

تاریخ و محل شهادت:

صادق در جریان خیزش انقلابی مردم زاهدان، مورد اصابت گلوله‌های مزدوران خامنه‌ای قرار گرفت و به شهادت رسید. او مؤذن مسجد معراج خاش بود.

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید