مهران شکاری (نوعی)

تاریخ و محل شهادت:

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید