سینا ملایری

تاریخ و محل شهادت:

🔸سینا دانشجوی پزشکی و فرزند دکتر ملایری ازپزشکان باسابقه اراک بود.
 وی در۳۰مهر ۱۴۰۱ در تظاهرات سراسری مردم اراک در خیابان ملک توسط نیروهای سرکوبگر خامنه ای  با ضربات باتون به سرش مجروح و پس از انتقال به بیمارستان  در سن ۲۹ سالگی به شهادت رسید.

🔸سینا اولین شهید قیام سراسری در شهر اراک بود.
درمراسم چهلم سینا  در اراک مردم و جوانان با حضور گسترده خود شعار دادند:
سپاهی،‌ بسیجی،‌ داعش ما شمایید
مرگ بر دیکتاتور 
ما همه سینا هستیم،‌ بجنگ تا بجنگیم و...
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم 
قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید