علی بساکی

تاریخ و محل شهادت:

۳۶ساله

زنده یاد علی بساکی شهید قیام از شهریار به جرم لیدری در اعتراضات بازداشت و در اوین زیر شکنجه های وحشیانه بشهادت رسید.

 

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید