عزیز مرادی

تاریخ و محل شهادت:

🔴 یادآر... 
به یاد عزیز آقا صاحب رستوران «گل گندم» در شهر سنندج
شهید قیام عزیز مرادی
در جریان قیام سراسری۱۴۰۱ برخی شهرها بسیار فعال بودن و تو این شهرها هم برخی  محله‌ها بودن که بسیار خوش درخشیدن. محله فقیر نشین «نای‌سر» (Nay sar) در سنندج از جمله این محله‌ها بود. تو این محله رستورانی بود بنام « گل گندم» و صاحبش مرد شریفی بود بنام عزیز مرادی که اهالی محله اون رو با لفظ صمیمی « عزیز آقا» صداش می‌زدن. عزیز آقا به مردم دوستی و کمک به کسانی معروف بود که در دام اعتیاد گرفتار شده بودن و می خواستن ترک اعتیاد بکنن. عزیز آقا رو پاسداران خامنه‌ای روز ۲۰مهر جلو رستورانش به ضرب دو گلوله زخمی کردن و این مرد شریف روز بعد تو بیمارستان به شهادت رسید. 
یاد و  نامش گرامی

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید