یحیی رحیمی

تاریخ و محل شهادت:

او را به جرم بوق زدن کشتند.

 

 

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید