غلام محی‌الدین (ماه‌الدین) شه‌بخش (شیروزهی)

تاریخ و محل شهادت:

غلام محی‌الدین (ماه‌الدین) فرزند محمد کبیر متولد اول شهریور ۱۳۵۷ در تاریخ ۸مهر در زاهدان به شهادت رسید

 

 

 

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید