محمود حسن زهی

تاریخ و محل شهادت:

محمود در حمله راکتی مزدوران خامنه‌ای با هلی‌کوپتر به زاهدان به شهادت رسید.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید