خدانور لجه‌ای

تاریخ و محل شهادت:

خدانور لجه‌ای ۲۷ساله  (زاده‌ی ۱۳۷۴) فرزند عیسی، از بلوچ‌های اهل سنت ساکن شیرآباد زاهدان و حاشیه‌نشین و از محرومین فاقد شناسنامه بود که با کارگری زندگی خانواده‌اش را اداره می‌کرد.  او در تاریخ ۹مهر در شیرآباد پس از اصابت گلوله مزدوران خامنه‌ای  به پهلو و پایش به بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان منتقل شد و روز بعد به علت عدم رسیدگی پزشکی به شهادت‌ رسید. 

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید