جابر شیروزهی

تاریخ و محل شهادت:

کودک ۱۲ ساله که توسط مزدوران خامنه‌ای به شهادت رسید.

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید