امید سارانی (میلاد)

تاریخ و محل شهادت:

 

کودک ۱۳ ساله

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید