عبدالرحمان بلوچ‌خواه (عبدالمنان رخشانی)

تاریخ و محل شهادت:

عبدالرحمان (عبدالمنان)، فرزند شاهی (عبدالستار) بر اثر اصابت گلوله مزدوران خامنه‌ای به ستون فقراتش در ۲۹سالگی به شهادت رسید.

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید