سامر هاشم زهی

تاریخ و محل شهادت:

کودک ۱۶ساله سامر (متولد ۱۴آذر ۱۳۸۵)  فرزند عبدالنبی(نبی) بر اثر اصابت گلوله به سرش به شهادت رسید.

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید