سامر هاشم زهی

تاریخ و محل شهادت:

کودک ۱۶ساله

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید