عبدالصمد براهویی(عیدوزهی)

تاریخ و محل شهادت:

عبدالصمد فرزند سخی‌داد، ۳۵سال داشت که بر اثر اصابت گلوله مزدوران خامنه‌ای به سرش به شهادت رسید.

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید