محمد صدیق نارویی (رافع)

تاریخ و محل شهادت:

رافع فرزند سراج الدین بود و ۲۳ بهار از عمرش می‌گذشت که بر اثر اصابت گلوله مزدوران خامنه‌ای به سینه‌اش به شهادت رسید.

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید