حمزه نارویی

تاریخ و محل شهادت:

حمزه ۲۶ساله، فرزند حاجی‌محمد بر اثر اصابت گلوله مزدوران خامنه‌ای به پا و کلیه‌اش به شهادت رسید.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید