صلاح‌الدین گمشادزهی

تاریخ و محل شهادت:

صلاح‌الدین ۲۸ساله، فرزند نعمت‌الله بود. وی بر اثر اصابت گلوله مزدوران خامنه‌ای به کمرش به شهادت رسید.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید