نعمت‌الله (کالیا) پایه براهویی (کبدانی)

تاریخ و محل شهادت:

نعمت ۳۲ساله و فرزند رحمت‌الله بود که بر اثر اصابت گلوله مزدوران خامنه‌ای به دست و سینه‌اش به شهادت رسید.

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید