عبدالمجید ریگی (مجید بلوچزهی شه‌بخش)

تاریخ و محل شهادت:

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید